ඉස්කොලේ ලමයින්ගේ සන්ගමය.

තින්කින් ටැන්කිය Forums ඉස්කොලේ ලමයින්ගේ සන්ගමය.

This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by  gavesh 1 year, 7 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #44

  ඉස්කොලේ යන ලමයිගේ මානසික පරස්න, පාඩම් කරන කරම, ඒ වගේ දේවල් මෙතන කතා කරමු.

  #266

  gavesh
  Participant

  ගප්පියා නියමයි.අපි හැමදාම වීඩියෝස් subcribe කරනවා.
  thanks for you……………

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

පොස්ට් කරන්න ඔනි නම් මුලින්ම ලොග් වෙන්න

Skip to toolbar